Código de conducta no mar

Os propietarios e usuarios de embarcacións e todas aquelas persoas que utilicen os recursos que ofrece o mar, que o amen e desexen que sexa protexido, poden participar na Campaña Bandeira Azul de Europa comprometéndose mediante a firma do seguinte compromiso persoal:

 • Esforzareime todo o posible por comportarme de xeito compatible e sen causar prexuízos aos demais usuarios do mar.
 • Axudarei a defender os espazos protexidos, reservas naturais e as áreas de importancia científica.
 • Defenderei a vida mariña. Respetarei os espazos protexidos, non perturbarei as áreas de nidificación de aves e respetarei aos mamíferos mariños e outras especies ameazadas
 • Procurarei informarme sobre a localización e características das áreas sensibles e os ecosistemas protexidos, para evitar así causarlles danos accidentalmente.
 • Non degradarei os fondos mariños fondeando en zonas sensibles nin onde poida interferir coas actividades ou equipamentos dos pescadores e mariscadores; respetarei as regulamentacións relativas á pesca subacuática.
 • Manterei o mar e a praia limpos:
  • Non arroxando ningún material plásticos ó mar.
  • Non vertendo ou deixando escapar líquidos nocivos ou tóxicos, ou calquera substancia perxudicial dentro do mar.
  • Non arroxando lixos de ningún tipo ó mar ou á praia.
 • Denunciarei ante as autoridades competentes calquera atentado á lexislación mariña do que teña coñecemento, especialmente os accidentes e contaminación por hidrocarburos ou outras substancias químicas de orixe terrestre.
 • Empregarei, sempre que sexa posible, produtos que non sexan agresivos contra o medio ambiente (pinturas, vernices, “anti- fouling”, quitapinturas, deterxentes, etc.)
 • Depositarei os restos de pinturas, vernices e aceites do barco nos recipientes adecuados para residuos contaminantes, que favorezan a súa reciclaxe ou tratamento especial de xeito diferenciado ó resto dos lixos ou augas residuais.
 • Realizarei un esforzo para estimular un comportamento semellante entre os responsables de embarcacións e outros usuarios do mar cos que manteño relación, procurando que as miñas actividades no mar respecten os seus dereitos.

Login K2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.